Michał Kołodziejczyk

Mecz to pretekst, by przeczytać tę książkę!

Futbol, wojna, polityka – brzmi jak połączenie ze zgadywanki “znajdź niepasujący element”, a jednak te trzy światy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Przenikają się wzajemnie i używają, by realizować swoje cele. Jawnie, niejawnie, bardziej i mniej udolnie, na terenach krajów, które położone są bliżej Polski, niż popularne destynacje turystyczne. Temat ten poruszają Anita Werner oraz Michał Kołodziejczyk w książce “Mecz to pretekst”.

 487 wyświetleń